Elkonstruktion och elinstallation

E-PLAN, AUTOMATION, SKÅP, BYGGNATION

Gymotech har lång men framförallt bred kompetens inom framförallt elkonstruktion men även mekanik- och pneumatikkonstruktion och installation. Vi kan alla jobba i flera konstruktionsprogram men använder oss främst utav e-plan och solidworks. Vänd dig till oss både för koncept, nyggnation och modernisering av gammal maskin. Vi bygger färdiga el- och automationsskåp i vår egen verkstad

  • Konstruerar el, mekanik och pneumatikslösningar
  • Bygger kompletta el- och automationsskåp i egen verkstad
  • Jobbar med flera olika program, e-plan, solidworks...

Vi kan hjälpa dig och
anpassa en lösning efter dina specifika behov